Smittevern

Alle som skal på leiren skal gjennomføre en “korona-screening”. Screeningen blir nettbasert og skal gjennomføres en til tre dager før leiren av alle som skal på leiren (sammen med foresatte). Screeningen skal fange opp de som har symptomer, er i karantene eller ventekarantene, de som har vært i områder med mye smitte og lignende.

Deltakerne skal hele tiden få god informasjon om de gjeldende smitteverntiltak. Dette gjelder både før og under leiren.

Deltakerne bør unngå å bruke kollektivtransport til leiren. Om det er nødvendig må man bruke munnbind.

Kun deltakere og inviterte gjester får slippe inn på leirområdet. Foreldre eller andre kan ikke komme på besøk.

Noen gjester vil bli invitert til å ta del i enkelte aktiviteter. Det lages en liste på forhånd over hvem og hvilke aktiviteter dette gjelder, og gjestene må gjennomføre korona-screeningen. Gjestene skal holde minst to meters avstand til deltakerne.

Deltakerne deles i kohorter på opptil 40 deltakere fra samme kommune. Disse har egne områder til soving, matlaging og lignende. Det skal være minst to meters avstand mellom hver kohort.

Alle aktiviteter vil foregå utendørs og i “patruljer” (mindre grupper på 3-8 personer).

Soving skjer også “patruljevis” (i de samme gruppene med 3-8 deltakere).

I de få tilfellene der deltakere fra ulike kohorter skal delta på fellesaktiviteter vil hver kohort få tilordnet et eget aktivitetsområde. Det vil være minimum 2 meters avstand mellom disse aktivitetsområdene.

Det skal være god toalettkapasitet, og godt renhold på sanitæranleggene.

Sprit/håndvask skal være tilgjengelig i alle deler av leiren. Det skal være spesielt fokus på håndvask ved matlaging og måltid, etc.

Ved uorganisert aktivitet gjelder vanlige smittevernregler. Det vil understrekes at deltakerne utenfor kohorten må forholde seg til samme avstandskrav og regler som ellers i samfunnet.

Utenom organisert aktivitet skal deltakerne holde seg innenfor leirområdet.

Det lages gode rutiner for isolasjon, karantene og hjemreise. Det lages en plan for karantene/isolasjon, testing av personer med mistenkt smitte og oversikt over nærkontakter/hvilke aktiviteter hver enkelt har deltatt på.