Info til troppene

Info til troppene

Smittevern

 • Alle som skal på leiren skal gjennomføre en “korona-screening”. Screeningen blir nettbasert og skal gjennomføres en til tre dager før leiren (sammen med foresatte). Screeningen skal fange opp om noen har symptomer, er i karantene eller ventekarantene, og de som har vært i områder med mye smitte og lignende. Nærmere info vil komme om tilgang til screening-skjema.
 • Kun deltakerne får slippe inn på leirområdet. Foreldre eller andre kan derfor dessverre ikke komme på besøk under leiren.
 • Hver tropp utgjør en kohort.
 • Soving skal skje patruljevis. Det etterstrebes minst 1 meters avstand mellom soveplassen til hver deltaker. Dette kan være vanskelig i praksis i telt, men det oppfordres til å ha god teltkapasitet slik at det ikke blir for trangt mellom speiderne.
 • Ved uorganisert aktivitet gjelder vanlige smittevernregler. Det understrekes at deltakerne utenfor kohorten, må forholde seg til samme avstandskrav og regler som ellers i samfunnet. Se https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/
 • Utenom organisert aktivitet i regi av leiren, skal deltakerne holde seg innenfor leirområdet.
 • Troppene må ha med antibac til eget bruk (leiren sørger for antibac ved møtepunkt, toalett, aktiviteter osv)

Andre forhold

Raier og annet troppsutstyr

 • Troppene må selv ha med raier om dere skal pionere portal, leirbord eller lignende
 • Dere må ha bålpanne/primus/stormkjøkken e.l til matlaging. Det skal ikke lages bål direkte på bakken. Ved må dere også sørge for selv.
 • Det skal alltid være brannslukningsutstyr på troppsområdet
 • Patruljene skal alltid ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig

Leireffekter

Det går an å kjøpe enkelte leireffekter i kiosken på leiren, men det vil være et begrenset utvalg. Vi anbefaler at dere på forhånd bestiller t-skjorter og evt andre effekter fra speidersport.no Om dere gjør det gruppevis kan dere spare porto!

Ladekasse

Leirkontoret tilbyr lading av telefoner og nettbrett. Ladetilbudet blir tilrettelagt for ladekasser, der hver tropp kan ha én kasse hver. En ladekasse er en kasse som inneholder et grenuttak for strøm. Hver ladekasse får kun bruke én stikkontakt. Ladestasjonen vil være selvbetjent og på eget ansvar, men under oppsikt av de som er på leirkontoret. Vi oppfordrer gruppene til å tenke over moment som varmgang og ventilasjon i kassen, og det kan være en fordel med USB-gren fremfor vanlig strømgren. Ladekassen merkes med troppes navn.

Personlig utstyr/patruljeutstyr

Husk Fixzet (forhåndsoppgave)